xX Monte Xx

73 teksty – auto­rem jest xX Mon­te Xx.

Po­między słowa­mi roz­kwi­ta między na­mi potęga uczucia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 marca 2018, 12:18

Przez życia wyboje
Kroczę z tobą
Mo­ja Miłości
_
* W No­wym Ro­ku życzę so­bie i Wam dużo uśmie­chu serca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2018, 11:14

Łzy świado­mości jedną z lek­cji życia.
__ _____ _________ _____________ _________ ___

Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2017, 13:37

Rozkłada na czyn­ni­ki pierwsze
Burza uczuć.
_____
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2016, 15:08

Mil­cze­nie ra­dością pod­czas snu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 września 2016, 18:25

Trud­no uj­rzeć słońce, gdy nocą prag­nie się świtu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 września 2016, 19:17

Uczu­cia - sku­pis­ko żywiołów
_____________________________________
Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2016, 13:41

O trwałości do­mu de­cydują oso­by, które tworzą je­go fundament.
__
Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 sierpnia 2016, 18:42

Bra­ku miłości nie wy­pełnią pus­te słowa
_
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 sierpnia 2016, 18:48

Niedos­pa­ne sny budzą tęsknotę myśli 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 sierpnia 2016, 07:18

xX Monte Xx

Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj. [J. Tuwim]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

xX Monte Xx

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 marca 2018, 16:35yestem sko­men­to­wał tek­st Pomiędzy słowa­mi roz­kwi­ta między [...]

16 marca 2018, 12:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomiędzy słowa­mi roz­kwi­ta między [...]

16 marca 2018, 12:18xX Mon­te Xx do­dał no­wy tek­st Pomiędzy słowa­mi roz­kwi­ta między [...]

2 stycznia 2018, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Przez życia wy­boje Kroczęz tobą Mo­ja [...]

2 stycznia 2018, 11:14xX Mon­te Xx do­dał no­wy tek­st Przez życia wy­boje Kroczęz tobą Mo­ja [...]

14 listopada 2017, 21:23yestem sko­men­to­wał tek­st Łzy świado­mości jedną z [...]

13 listopada 2017, 17:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Łzy świado­mości jedną z [...]

13 listopada 2017, 14:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Łzy świado­mości jedną z [...]

13 listopada 2017, 13:37xX Mon­te Xx do­dał no­wy tek­st Łzy świado­mości jedną z [...]

11 września 2016, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st Milczenie ra­dością pod­czas snu.